Tuesday, October 10, 2006

Arbetskamrater

Efter att hittat automatiskt blogpublicering i min nya mobil var jag tvungen att leka lite. Från vänster till höger, Andreas, Fredrik, Mikael "Gurra". Så kallade "GUI Guys". Själv ingår jag i "Database Devils", och det är vi mot dom!


2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

In Sweden we have something called PUL. But I'll let you go this time. However, please don't expose embarrasing details of our internal terminology.

10 October, 2006 09:49  
Anonymous Anonymous said...

är det ni som rejdar molten core?

12 October, 2006 21:21  

Post a Comment

<< Home